Πολιτικά,Φάρσαλα

Όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίασε το Δ.Σ. Φαρσάλων την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Αναλυτικά τα θέματα και η ψήφισή τους.

Το θέμα που αφορούσε την την έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων (Δ’ τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, πέρασε κατά πλειοψηφία με τον κ. Αναγνώστου να ψηφίζει όχι.

Ομόφωνα πέρασε το θέμα της λήψη απόφασης για την επιλογή Τραπεζικού Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων/διαθέσιμων του Δήμου.

Ενώ κατά πλειοψηφία πέρασε το θέμα με την λήψη απόφασης, για τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και λοιπών υφασμάτινων υλικών με την παράταξει της κ. Ίφου να μην συμφωνεί και τον κ. Αναγνώστου να ψηφίζει όχι.

Ομόφωνα πέρασαν τα παρακάτω θέματα: Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016): α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών.

Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & εργασιών αξίας έως 5.869,40€ για το έτος 2020.

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής εισήγησης ονοματοδοσίας συνοικιών οδών και πλατειών το Δήμου, προς την επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04,2012).

Λήψη απόφασης, για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.503,53 τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Σταυρού, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.(Σχετ: Αριθμ. 6/2019 απόφαση της Κοινότητας).

Στο θέμα για την λήψη απόφασης έγκρισης ή μη ψηφίσματος μετατροπής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε Ν.Π.Ι.Δ. και στη λειτουργία του, με Σ.Δ.Ι.Τ. («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»), ψήφισαν υπέρ η παράταξη του κ. Καραχάλιου, του κ. Τύμπα, του κ. Αναγνώστου ενώ κατά ψήφισε η παράταξη της Δημοτικής αρχής και ελέω του γεγονότος ότι η ψήφος του κ. Δαμιανού ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μέτρησε ως “διπλή” αποσύρθηκε το εν λόγω ψήφισμα.

Ομόφωνα πέρασε επίσης και το θέμα για λήψη απόφασης έκδοσης ψηφίσματος σε αίτημα εργαζομένων στα ΚΔΑΠ.

Τα θέματα που αφορούσαν την έγκριση τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2017 Α.Δ.Σ. για αλλαγή εκπροσώπου του Δήμου, στο μνημόνιο συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο Φαρσάλων, διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την συγκρότηση 5/λούς επιτροπής, υπεύθυνη για τη φροντίδα και επιμέλεια των αδέσποτων ζώων, αποσύρθηκαν.

Απών από την συνεδρίαση ήταν ο κ. Βαγγέλης Δημητρακόπουλος.

Back to top button