Front PageΦάρσαλα

Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έργων για το 2019

Διεξήχθη το Σάββατο 22/12 το προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 16 συνολικά θέματα.

Το μείζον και κύριο θέμα ήταν το πρώτο θέμα το οποίο αφορούσε την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Φαρσάλων για το 2019.

Ένα πρόγραμμα δηλαδή που αφορά έργα τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν, είτε να συνεχιστούν, είτε να ξεκινήσει η μελέτη τους, έργα τα οποία αφορούν την Επαρχία Φαρσάλων.

Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αγροτική οδοποιία, τον οδοφωτισμό, τις αστικές αναπλάσεις, έργα πολιτισμού και αθλητισμού και έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος».

 Την εισήγηση και την παρουσίαση όλου το προγράμματος έκανε ο υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων κ. Αναστάσιος Λιάπης.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Άρης Καραχάλιος έκανε την εισαγωγική του τοποθέτηση για τα νέα έργα που θα υλοποιηθούν τα συνεχιζόμενα έργα και αυτά στα οποία αναμένεται να  εγκριθούν οι μελέτες, ενώ ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Δέδες αθέτησε την υπόσχεση του όσο αναφορά τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στην πόλη των Φαρσάλων, μια υπόσχεση την οποία είχε δώσει μετά τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε στην πόλη μας, ενώπιον βουλευτών του Νομού Λάρισας.

Έτσι η πόλη μας βρίσκεται εκτεθειμένη και πάλι σε πλημμύρες και υλικές ζημίες ελέω αυτής της αθέτησης.

Κλείνοντας χαρακτήρισε το πρόγραμμα άρτιο τεχνικά και ρεαλιστικό, με βάση τις ανάγκες του τόπου μας, αλλά την χρηματοδοτική μας ικανότητα.

Μετέπειτα όλοι οι Σύμβουλοι έκαναν τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις τους και ψήφισαν για το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα.

Παρών ψήφισε ο κ. Χρήστος Καπετάνος, ο κ. Νίκος Γκατζόγιας και η κ. Σοφία Χατζηπλή με την αιτιολογία ότι τα έργα έχουν και πάλι να κάνουν κατά βάση με την πόλη των Φαρσάλων και τα χωρία είναι σε «δεύτερη μοίρα» όπως τόνισε ο κ. Χρήστος Καπετάνος, ο οποίος ανέφερε ότι η παράταξη του έχει διαφορετική φιλοσοφία εξ αρχής και την έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αρσενόπουλος, τοποθετήθηκε επ’ αυτού τονίζοντας ότι εφόσον υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας και κάποιο άλλο πλάνο θα περιμέναμε να δούμε κάποια αντιπρόταση και να κρίνουμε και ψήφισε θετικά το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Επίσης τοποθέτηση έκανε και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Πουλαράκης ο οποίος τόνισε ότι είναι υπέρ των έργων και ψήφισε θετικά.

Έτσι το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με τους κ. Καπετάνο, κ. Γκατζόγια και κ. Χατζηπλή να ψηφίζουν παρών.

Αναλυτικά τα θέματα

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Φαρσάλων 2019. 
 2. Έγκριση επικαιροποίησης – τροποποίησης της με αριθμό 312/2017 ΑΔΣ σχετικά με την κατανομή χρηματοδοτήσεων έργων – εργασιών  του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», κωδικός  πρόσκλησης 14.29.14.7, ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3340, στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».Έγκριση και παραλαβή των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: « Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 5. Έγκριση και παραλαβή ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 6. Λήψη απόφασης επί ένστασης – αντίρρησης του Χρήστου Βότση, που αφορά την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Φαρσάλων στο Ο.Τ. 423 (εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Έγκριση αποδοχής ποσού 43.344,89€ από το ΥΠ.ΕΣ. από τέλη διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 35.706,36€ από το ΥΠ.ΕΣ. από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 9. Αποδοχή ποσού 62.605,95€ (Δ΄ κατανομή έτους 2018), από το ΥΠ.ΕΣ. & κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους, δαπανών
 10. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 262/2012 ΑΔΣ σχετικά με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης δύο (2) στρεμμάτων που βρίσκεται στην Κοινότητα Βασιλή.
 11. Έγκριση της με αριθμό 44/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού  και Έκθεσης Eλέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων –  ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2017».
 12. Έγκριση της με αριθμό 45/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ  οικ. έτους 2019».
 13. Έγκριση της με αριθμό 46/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2019».
 14. Έγκριση της με αριθμό 47/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Φαρσάλων».
 15. Έγκριση της με αριθμό 54/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2018 και διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών».
Back to top button
Close
Close