Τοπικά - ΠολιτικάΦάρσαλα

Ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός του 2021 στο Δήμο Φαρσάλων

Σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 με τηλεδιάσκεψη, θα γίνει η λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Λήψη απόφασης, για την έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, οικονομικού έτους 2021.

2) Λήψη απόφασης, για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικον. έτους 2021.

Λίγο αργότερα μετά από την ειδική συνεδρίαση στις 3 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω 9 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

-Λήψη απόφασης, για κατανομή ποσού 532.269,22€ που προέρχεται από την επιχορήγηση «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) σε έργα του Τεχνικού Προγράμματος 2021.

-Λήψη απόφασης, για την έγκριση του Σχεδίου αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα.

-Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Ανταλλαγής Ακινήτων του Δήμου και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση Πραγμάτων του Δήμου και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα.

-Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό τιμήματος ακινήτων και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Συμβιβαστικής. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (1) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν Καμία Αξία και ορισμός δύο (2) τακτικών αιρετών μελών, ενός (l) δημότη και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους.

-Λήψη απόφασης, για συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016): α) παρακολούθησης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών β) παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2021.

-Λήψη απόφασης, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & εργασιών αξίας έως 5.869,40€ για το έτος 2021.

Back to top button