Γενικές ΕιδήσειςΕιδήσεις

ΥΠΟΙΚ: Παράταση 3 ημερών για τη δήλωση μεταχρονολογημένων επιταγών

Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

«Τράτο»  τριών ακόμη ημερών δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους εκδότες μεταχρονολογημένων επιταγών για να τις δηλώσουν πριν «σκάσουν» –αλλά και στα τραπεζικά και διατραπεζικά συστήματα για να ανοίξουν την εφαρμογή στην οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν δηλωθεί οι επιταγές.

Καθώς παρήλθαν άπρακτες οι σχεδόν 2 από τις 3 ημέρες διορίας που προέβλεπε η ΠΝΠ που εκδόθηκε χθες, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 6 ημέρες περιθώριο, ώστε να προλάβουν να ενταχθούν όσοι έχουν ανάγκη. Παρά την καθυστέρηση αυτή πάντως, οι επιταγές που έληγαν τέλος Μαρτίου χρειάζονται 8 ημέρες για να αναγγελθούν ως ακάλυπτες και συνεπώς, θεωρητικά τουλάχιστον, προλαβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν να αποφύγουν τα χειρότερα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη «για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα των εκδοτών, αποδεκτών και κομιστών αξιογράφων (ιδίως μεταχρονολογημένων επιταγών), παρατείνονται κατά τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες  (…) προθεσμίες των τριών (3) εργασίμων ημερών για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Δηλώνοντας πάντως οι εκδότες τις  επιταγές τους στην ειδική εφαρμογή  της ΔΙΑΣ ή ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, αποκτούν δικαίωμα και οι κομιστές τους να τις δηλώσουν σε άλλη ειδική εφαρμογή που θα ανοίξει από την ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένα με την νέα ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 ορίζεται ότι:

1. Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19,  (..) αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

2. Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

3. Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη.

4. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

5. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

6. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

7. Η παρούσα δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Back to top button