Γενικές ΕιδήσειςΕιδήσεις

Τι ισχύει με το μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής – Πόσο θα κρατήσει

Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 και με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ισχύει ο Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει  τον θεσμό της «Λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας», όπως θεσπίστηκε με το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 και των έκτακτων συνθηκών.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»;

O μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 με δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος.

  1. Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής ;

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλεςοι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που παρουσιάζουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δηλώνεται η ένταξη στον μηχανισμό ως έπεται:

  • Για τον μήνα Ιούνιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο
  • Για τον μήνα Ιούλιο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο
  • Για τον μήνα Αύγουστο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο
  • Για τον μήνα Σεπτέμβριο, μείωση τζίρου 20% αθροιστικά για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι αφορά τόσο τις νέες επιχειρήσεις όσο και τις εποχικές.

  1. Τι δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον μηχανισμό;

Oι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, χωρίς αυτό να επιφέρει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση. Επί παραδείγματι, αν ο εργοδότης απασχολεί 10 εργαζομένους μπορεί να εντάξει στο μηχανισμό μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου έως και το σύνολο του προσωπικού. Σημειωτέων, ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30.05.2020. Οπότε δεν εφαρμόζεται για τους νεοπροσληφθέντες εργαζομένους από 1.6.2020 και τους εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

  1. Πως πληρώνεται ο εργαζόμενος που εντάσσεται σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου;

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό θα εισπράττουν μειωμένο καθαρό μισθό από τον εργοδότη, αναλογικά της μείωσης του ωραρίου εργασίας. Το κράτος καλείται να αναπληρώσει το 60% του καθαρού μισθού που χάνεται λόγω μειωμένης απασχόλησης, καταβάλλοντας στον εργαζόμενο οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, για το χρόνο που δεν εργάζεται, η οποία θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα. Οπότε, εργαζόμενος που δηλώνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον μήνα Ιούλιο, αν λαμβάνει μισθό 800,00ευρώ και απασχολείται είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως θα λάβει το ποσό των 400,00ευρώ από τον εργοδότη και το ποσό των 240,00ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή θα έχει μείωση μισθού 160,00ευρώ.

Ας επισημανθεί ότι αν η αμοιβή του εργαζομένου, μετά την αναπροσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος στο σύνολό της.

  1. Συνεχίζεται να ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης;

Η σχετική ρήτρα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους που εντάσσονται στο καθεστώς μειωμένου ωραρίου εργασίας, αυτοί προστατεύονται από καταγγελία της σύμβασής τους κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Ωστόσο, η απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας δεν αφορά όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης αλλά μόνο όσους εντάσσονται στον μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι αν ο εργοδότης απασχολεί 10 εργαζομένους και θέσει σε καθεστώς μειωμένου ωραρίου τους 5 εργαζομένους για τους μη δηλούμενους οι απολύσεις είναι ελεύθερες.

  1. Τέλος, τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης;

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου. Ωστόσο, για το διάστημα από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, το κράτος θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών-ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται. Συνιστά πρόσθετο κίνητρο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας. Βέβαια, η ασφαλιστική κάλυψη του μισθωτού διατηρείται στο 100% του αρχικού ονομαστικού του μισθού.

Γαλλιού Ι. Μαρία – Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου Λάρισας

Back to top button