Φάρσαλα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 το δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής, με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

2. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής, με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

3. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. του Οργανισμού, με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής – Προστασίας – Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ΔΦ.) (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

4. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης, με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

5. Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης, με την επωνυμία: «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

6. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμο (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων & εργασιών αξίας έως 5.869,40€ για το έτος 2019 (Εισηγητής : Χατζηπλή Σοφία Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

8. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 21.143,24€ από το Υπ. Εσ. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (Εισηγητής : Αλειφτήρας Σωκράτης Προϊστάμενος Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου, μισθοδοσίας και Προμηθειών).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : ΑλειφτήραςΣωκράτης Προϊστάμενος Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου, μισθοδοσίας και Προμηθειών).

10. Ορισμός εκπροσώπου (Δημοτικού Υπαλλήλου) για το Τραπεζικό ίδρυμα “EUROBANG ERGASIAS” (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

11. Ορισμός εκπροσώπου – διαχειριστή (Δημοτικού Υπαλλήλου) στην Τράπεζα Ελλάδος (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών).

12. Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων για την κίνηση του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Τράπεζας Ελλάδος (Εισηγητής : Παπαδήμας Γεώργιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Back to top button