Φάρσαλα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων με 6 Θέματα

Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 7:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Φαρσάλων με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Ερέτριας της Κοινότητας Ερέτριας για κτηνοτροφική εγκατάσταση για βοοειδή

Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση αντικατάστασης μισθωτή καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων λόγω θανάτου (αίτημα Αντωνιάδη Κοσμά του Νεοφύτου)

Εισηγητής: Κρέστου Αγγελική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας.

ΘΕΜΑ 3o: α)Δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (σήμανση, καταγραφή, στείρωση και εμβολιασμό) σε ιδιοκτήτες ή αναδόχους ζώων συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και σε ιδιοκτήτες σκύλων αποκλειστικά για τη φύλαξη ποιμνίων (παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.4830/2021), εξειδίκευση κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και ορισμός εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων (παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4830/2021), β) αύξηση των ποσών της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 ή μείωση ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες (παρ.3 του άρθρου 45), γ) κίνητρα για τη σήμανση, τη στείρωση και την υιοθεσία σκύλων και γατών (άρθ.12 του Ν.4830/2021)

Εισηγητής: Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση της αριθ. 8/20254 απόφαση ΔΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με θέμα : «Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΦ προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών κατοίκων εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας Daniel»

Εισηγητής: Τσαπραϊλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΦ.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση και παραλαβή του 4ου, 5ου, 6ου και 7ου παραδοτέου της υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για υπηρεσίες συμβούλου και για θέματα διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης του Φορέα Υλοποίησης στο Πρόγραμμα GR-Energy / ΧΜ ΕΟΧ 2014-21»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 6o: Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων»

Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μακρυγιάννης Παναγιώτης

Back to top button