Πολιτικά,Φάρσαλα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Φαρσάλων κ. Βάιος Νικολάου καλεί σε  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου προσωρινής εγκατάστασης (Ρομά) του Δήμου Φαρσάλων- τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων» σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4483/2017 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 2. Έγκριση της 18/2019 Μελέτης του έργου με τίτλο «Προπαρασκευαστικές εργασίες αποχέτευσης υφιστάμενου οικισμού Ρομά» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Π=60.000,00€ συν Φ.Π.Α
 3. Έγκριση της Μελέτης με αριθμ. 17/2019 του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτηρίου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Π=300.000,00€ ΚΑΕ=30/7321.0
 4. Έγκριση Μελέτης του έργου με τίτλο «Γενικές Επισκευές Σχολικών Κτηρίων 2019», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Π=120.000,00,ΚΑΕ: 30/7336.02
 5. Έγκριση Μελέτης 16/2019 του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Σκυροδεμάτων στις Παιδικές Χαρές του Δήμου Φαρσάλων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Π=60.000,00€ συν Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018».
 7. Έγκριση 2ης παράτασης για το έργο με τίτλο «Υποδομές οδοποιΐας περιοχής Θωμαΐδη» και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
 8. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 9. Έγκριση καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. και Μαθητείας Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Φαρσάλων κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
 10. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
 11. Αποδοχή ποσού 18.179,80€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την πλημμύρα 8.07.2018 Αντικατάσταση Οικοσκευής – Κατανομή του ποσού σύμφωνα με το αριθμ. 12690/07.12.2018 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.
 12. Έγκριση αποδοχής ποσού 62.595,96€ από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 13. Έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 14. Έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ.  ΔΦ)» και εξειδίκευση πίστωσης.
 15. Έγκριση της με αριθμό 27/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικονομικού έτους 2019 (δεύτερη)».
 16. Έγκριση της με αριθμό 37/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών».
 17. Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης στα αθλητικά σωματεία του Δήμου για το αγωνιστικό έτος 2018 – 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
 18. Ανάκληση την με αριθμό 122/2019 ΑΔΣ που αφορά την μίσθωση σύμβασης με «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας Α.Ε.», προς εκτέλεση δρομολογίου από Φάρσαλα – Ναρθάκιο – Σκοπιά.
 19. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου (οικοπέδου) για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (πάρκου πρασίνου/αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του Βαρουσίου.
 20. Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας του Δήμου Λιβαδέων Λάρνακα Κύπρου, από 9 έως 12 Μαΐου 2019, πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εξειδίκευση πίστωσης.
 21. Έγκριση φιλοξενίας ιταλοαρχαιολογικής αποστολής του Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Messina Σικελίας για πραγματοποίηση ανασκαφής στο κάστρο Καλλιθέας και εξειδίκευση πίστωσης.
 22. Έγκριση διοργάνωσης ανοιχτής διαβούλευσης μεταξύ της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και του πληθυσμού Ρομά και εξειδίκευση πίστωσης.
 23. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Πρωτομαγιά 2019» και εξειδίκευση πίστωσης.
 24. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης Δήμου και Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων την 12η Μαΐου 2019 με τίτλο: «Αφιέρωμα στη Μικρασιάτισσα Μάνα» και εξειδίκευση πίστωσης.
 25. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης, εκτελεσθέντων πατριωτών την 31ηΜαΐου 2019 στον οικισμό Κάτω Δασόλοφο, Κοινότητας Δασολόφου την Παρασκευή και εξειδίκευση πίστωσης
 26. Έγκριση επιχορήγησης του νεοσύστατου Πολιτιστικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων «ΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ» και εξειδίκευση της πίστωσης.
 27. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου με την επωνυμία : «Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων Κέντρο Προβληματισμού και Διαλόγου» για τη λειτουργία του Σχολικού Μουσείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και εξειδίκευση πίστωσης.
 28. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού την 14η Ιουνίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.
 29. Ορισμός ορκωτών λογιστών και καθορισμός αμοιβής, για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) έτους 2018.
 30. Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Λαμίας κάθε Κυριακή στο διάστημα από 7/4/2019 – 30-9-2019 κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 24:00
 31. Έγκριση ή μη τροποποίησης συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου  έκτασης 3.907,50 τ.μ. που βρίσκεται στη Τ.Κ. Κοινότητα Σταυρού.
 32. Έγκριση αιτήματος διαγραφής τελών καθαριότητας κ.λ.π. επί ακινήτου στη Βαμβακού (αιτών Τσιτσικλής)
Back to top button