Γενικές ΕιδήσειςΠολιτικά,Φάρσαλα

Συνεδριάζει την Τρίτη (19/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Φαρσάλων την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 (Πατρόκλου, 3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1)Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 327/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΦΕΩΗ0-ΣΦΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων σχετικά με τη διάθεση, ανακατανομή της επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν. 3756/2009.
2)Κατανομή ποσού 378.100,00€ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
3)Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
4)Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της κανονιστικής απόφασης 154/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα Ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου Πόλης και οικισμών του Δήμου Φαρσάλων.
5)Έγκριση ανανέωσης χρόνου του διαχειριστή του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην EUROBANK για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
6)Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων (Γ’ τριμήνου) ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019
7)Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των καθηκόντων, του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.
8)Λήψη απόφασης περί επέκτασης διάρκειας του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 – 2020 του Ο.Α.Ε.Δ. για τους απασχολούμενους στο Δήμο Φαρσάλων.
9) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαρσάλων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της «ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.».
10)Λήψη απόφασης, ορισμού νέου πολιτικού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
11)Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
12)Έγκριση υπογραφής σύμβασης με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για πέντε (5) τηλεφωνικές συνδέσεις (Δημάρχου και Αντιδημάρχων) και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου μηναίου ποσού.
13)Έγκριση κατάργησης των τηλεφωνικών συνδέσεων.
14)Έγκριση παροχής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας
15)Έγκριση κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας στην Κοινότητα Φαρσάλων.
16)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαρσάλων στο Διακρατικό Σεμινάριο του έργου BEACON που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 9 -13 Δεκεμβρίου 2019.
17)Γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.
18) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου.
19)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΛΑΥΣΤΩΝΟΣ – ΚΑΝΑΔΑ)».
20)Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018».

Back to top button