Γενικές ΕιδήσειςΕιδήσεις

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός: Ακόμη 5 δισ. ευρώ στη μάχη κατά του νέου κορωνοϊού

Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή.

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται κατά 5 δισ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες πιστώσεις αφορούν δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρα προβλήματα, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη, χωρίς να είναι δυνατή, ακόμη, η ακριβής πρόβλεψη της έκτασής τους. Τα μέτρα αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν επιτείνει την πίεση στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, με βάση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο,  ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν μπορεί να εκτελεστεί, όπως ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι αναγκαία η δημοσιονομική επέκταση, η οποία για να πραγματοποιηθεί είναι τυπικά επιβεβλημένη η λογιστική διευθέτηση του προϋπολογισμού με αύξηση των σχετικών πιστώσεων.

«Ως προς το αναγκαίο συνολικό ύψος του ποσού των δαπανών, αλλά και ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο των επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν στην ελληνική οικονομία δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω ουσιαστικά σχόλια, διότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η κατανομή των επιπλέον δαπανών.

Επίσης η αναστολή του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη της ευρωζώνης σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση του εθνικού δημοσιονομικού στόχου για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020. Υπό αυτό το πρίσμα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συμφωνεί ως προς την αναγκαιότητα ψήφισης συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020» αναφέρει.

Back to top button