Γενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Προσλήψεις οδηγών και συνοδών απορριμματοφόρων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμος Φαρσάλων διαθέτει οκτώ νέες θέσεις για τις ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις) και ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων (6 θέσεις). Όπως λοιπόν προκύπτει από την προκήρυξη, θα προσληφθούν άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια και την Υποχρεωτική Εκπαίδευση αντίστοιχα.

Το νέο προσωπικό, θα εργαστεί με οκτάμηνη σύμβαση στην περιοχή των Φαρσάλων.

Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη καθώς όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά protokolo@dimosfarsalon.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Φάρσαλα, Τ.Κ. 40300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας, υπόψη κας Μπαχατίρογλου Ελένης ή κας Γκίτση Ελένης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2491350119 και 2491350120

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

workenter.gr

Back to top button