Γενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Προγράμματα κατάρτισης από τον Εμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων

Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων στα πλαίσια της των προσπαθειών του για την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μελών του συλλόγου, ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου κι Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τα κάτωθι προγράμματα κατάρτισης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΕΤ

Συνεχίζονται τα προγράμματα που αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από τις 25/7/2018 με τη νέα υπουργική απόφαση 39278/1823, του ΥΠΑΚΠ υπήρξε αλλαγή στην υλοποίηση των προγραμμάτων: «Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Β΄ και  Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους»

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας από τις επιχειρήσεις, επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι στοιχεία για  να υπογράψουν τη σχετική αίτηση: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Η/Υ 

Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος σε συνεργασία με το ΚΑΕΛΕ Τρικάλων προτίθεται να υλοποιήσει   προγράμματα κατάρτισης – προετοιμασίας  για τα μέλη του , που θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Η/Υ για τις  ενότητες:

WORD – EXCEL – INTERNET

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν, ως επιπλέον προσόν,  να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ, βασικού επιπέδου, στις παραπάνω ενότητες.

Η διάρκεια του  συγκεκριμένου προγράμματος  είναι 40 ώρες και μετά την ολοκλήρωση του, οι καταρτιζόμενοι θα συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα λιγότερο του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται μόνο με τα εξέταστρα.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού απευθύνεται μόνο στα μέλη του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής,  μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου ή  στα τηλ. 24910-26511 & 24910-26512 (κα. Μπακαλέξη Έλενα) και ώρες 8:30 έως 14:00.

Back to top button