Front PageΓενικές ΕιδήσειςΕιδήσειςΠολιτικάΠολιτικά,Φάρσαλα

Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για την ολοκλήρωση της μελέτης του δρόμου Λάρισα-Φάρσαλα

Οι πρωτοβουλίες και το διαρκές ενδιαφέρον μας συνέβαλαν στην ωρίμανση του έργου

«Οι πρωτοβουλίες και κυρίως η επιμονή μας να ολοκληρωθεί επιτέλους η πολύπαθη μελέτη του δρόμου Λάρισα- Φάρσαλα, η ικανότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης αυτού του σημαντικού άξονα καθώς και η εμπιστοσύνη που έδειξε στην πρώην Περιφερειακή Αρχή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέβαλαν ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου».

Αυτά υποστηρίζει ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για το δρόμο Λάρισα- Φάρσαλα, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα το ιστορικό για την ολοκλήρωση της μελέτης από πλευράς Περιφερειακής Αρχής και της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΘ, όπως και τις ενέργειες που έκανε ο ίδιος ως Περιφερειάρχης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι την υποβολή του έργου προς χρηματοδότηση (19/10/2020) στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ουσιαστικά για την βελτίωση του άξονα της Ε.Ο Λάρισας –Φαρσάλων εκπονήθηκαν μελέτες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 3.056.613ευρώ, ώστε να υπάρξει δυνατότητα κατασκευής του έργου συνολικού προϋπολογισμού 213.068.430,80€ ευρώ.
Αναλυτικότερα ο Κ. Αγοραστός αναφέρει:

Ο άξονας Ε.Ο Λάρισας – Φαρσάλων είναι έργο Εθνικού Επιπέδου και γι΄ αυτό και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε αναλάβει την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης βελτίωσης της οδού. Το Υπουργείο Υποδομών είχε σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης του από 27-08-2009 και προϋπολογισμού 1.194.269,72 ευρώ.

Η υπόψη μελέτη αφορά τη μελέτη κεντρικής αρτηρίας μήκους 35 Km, από την αρχή Παράκαμψη Νίκαιας έως την περιφερειακή των Φαρσάλων. Λόγω του συνεχούς ενδιαφέροντος μας και της τακτικής αλληλογραφίας που είχαμε ενημερωθήκαμε στις 04-08-2016 από την Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου για την εξέλιξη εκπόνησης της και εκτιμήθηκε ότι η ολοκλήρωση της θα γίνει στο Β εξάμηνο του 2017.

Στις 4-9-2017 με έγγραφο της Δ/νσης Οδικών του Υπουργείου Υποδομών εκτιμήθηκε η ολοκλήρωση της εντός του 2018, ενώ στις 07-01-2019 με νέο έγγραφο εκτιμήθηκε η ολοκλήρωση της εντός του 2019.

Για την παραπάνω στασιμότητα πορείας της μελέτης πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με πρωτοβουλία μου σύσκεψη στα γραφεία της Δ/νσης Οδικών του Υπουργείου Υποδομών, όπου ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και οι επιβλέποντες της μελέτης, δήλωσαν ότι με την υφιστάμενη σύμβαση της μελέτης θα μας παραδοθεί σε επίπεδο ‘’ώριμης μελέτης ‘’ προς δημοπράτηση μόνο τα πρώτα 8,0 Km (παράκαμψη Νίκαιας) και την οριστική μελέτη οδοποιίας σε όλο τον άξονα.

Για την πληρότητα προς δημοπράτηση όλου του άξονα απαιτείται νέα σύμβαση μελέτης για την εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών (υδραυλικών, σήμανσης –ασφάλισης, Η/Μ και τεχνικών έργων) και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά τους για την ολοκλήρωση της πληρότητας της υπόψη μελέτης.

Ακολούθησε, στις 31-12-2019, ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενημέρωση της πορείας μελέτης Ε.Ο Λάρισας –Φαρσάλων, στην οποία ανακοινώσαμε την πρόθεση μας για μία ακόμη φορά να αναλάβει η Περιφέρεια Θεσσαλίας την εκπόνηση της μελέτης όλου του άξονα της οδού.

Στις 09-01-2020 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Yποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή και αποφασίστηκε να γίνει η εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης της συμβασιοποιημένης μελέτης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με έγγραφο της με αρ.πρ. 73/10-01-2020 προς τη Γενική Γραμματεία Υποδομών ζητά και εγγράφως την εκχώρηση της αρμοδιότητας.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις στα γραφεία της Δ.Ο.Υ για την ενημέρωση τεχνικών και διοικητικών θεμάτων της συμβασιοποιημένης μελέτης για να μπορεί να έχει στοιχεία η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας να αναλάβει τη συνέχιση της. Με νέο έγγραφο μας προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ζητάμε να μας αποσταλούν στοιχεία της μελέτης.

Η εκχώρηση αρμοδιότητας καθυστέρησε για διαδικαστικούς λόγους και ο κυριότερος είναι ότι η υφιστάμενη μελέτη για να παραδοθεί έπρεπε να εγκριθεί ο Α.Π.Ε., ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της να είναι εγκεκριμένο και να υπάρξει ομαλή συνέχιση του αντικειμένου της.

Τελικά η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την ολοκλήρωση της μελέτης έγινε με Απόφαση στις 08/07/2020.

Τη μελέτη που παρέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία από τη ΔΟΥ ολοκληρώνεται συμβατικά στις 28/02/2021 από τον ανάδοχο μελετητή (σε 7 μήνες) και κατόπιν ελέγχου και διορθώσεων αυτής από την Υπηρεσία εγκρίθηκαν σταδιακά οι υποβληθέντες μελέτες εντός του 2021, ενώ με Απόφαση της Οικονομικής έγινε και η παραλαβή της μελέτης (τυπικά η ολοκλήρωση της σύμβασης).

Η Τεχνική Υπηρεσία της Π.Θ αφού μελέτησε το αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης του Υπουργείου διαπίστωσε, ότι δεν υπάρχει πληρότητα σε επίπεδο μελέτης για την κατασκευή του έργου, προχώρησε στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης νέας μελέτης, και εξασφάλισε την ανάλογη πίστωση και δημοπράτησε μελέτη με τίτλο «Ολοκλήρωση Μελέτης Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων» προυπολογισμού 1.468.209,69€ (με ΦΠΑ) και τελικά υπογράφηκε η σύμβαση στις 30/06/2021.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την κύρια αρτηρία (1α) (μελέτη Υπουργείου) έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:
− ΜΠΕ η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Οικ.38613/2-8-2016 της ΔΙ.Π.Α. (ΑΔΑ:Ω52Π4653Π8-ΤΘΑ) και με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
− Οριστική Μελέτη οδοποιίας-κόμβων της Παράκαμψης Νίκαιας (ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 6+300) στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 363919/16-12-2020 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
− Προμελέτες τεχνικών και Οριστική Μελέτη γέφυρας ρέματος Νίκαιας στη Χ.Θ. 3+208,46, στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 219622/07-06-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
− Οριστική Μελέτη οδοποιίας-κόμβων από τέλος της Παράκαμψης Νίκαιας (ΧΘ 6+300 έως ΧΘ 35+317,83), της μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης (ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 35+317,83) και του ΣΑΥ – ΦΑΥ στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 389104/07-10-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
− Οριστική Μελέτη Υδραυλικών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων (ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 35+317,83) η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 389111/07-10-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
− Οριστική Μελέτη Κτηματολογίου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 188082/16-05-2022 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
− Έγκριση Τευχών Παρουσίασης Γεωτεχνικών Ερευνών, Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών και Γεωτεχνικών Μελετών Θεμελίωσης Τεχνικών (Β’ Φάση) που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 205805/31-105-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

Για το παράπλευρο οδικό δίκτυο (1β) έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:
− Έγκριση των μελετών Οριστικής Οδοποιίας παράπλευρων οδών και & Κόμβου, Σήμανσης –Ασφάλισης, Οριστικής Υδραυλικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Ολοκλήρωση Μελέτης βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων», η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 354288/07-09-2023 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
Εκκρεμεί μόνο η έγκριση της μελέτης του κτηματολογίου, σε αναμονή των τελικών διορθώσεων μετά από τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας.

Για τη με αρ (2) μελέτη η οποία αφορά το πρώτο κομμάτι της βελτίωσης της οδού από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή παράκαμψης Νίκαιας, μήκους 2,5χλμ., έχουν εγκριθεί τα παρακάτω:

-Η με αρ. πρωτ. 49126/29-06-2023 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου “Βελτίωση Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων: Τμήμα από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή Παράκαμψης Νίκαιας” στο Δήμο Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
– Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων: τμήμα από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή Παράκαμψης Νίκαιας», η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 144811/20-04-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.
– Μελέτης Κτηματογράφησης του έργου: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων:τμήμα από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή Παράκαμψης Νίκαιας», η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. 400042/20-04-2021 απόφαση Τ.Σ.Ε.-Δ.Τ.Ε./Π.Θ.

Εν κατακλείδι, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει υποβάλει πρόταση για την χρηματοδότηση του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης από 19/10/2020 (αναφέρεται σε πρόταση οδικού έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ –ΦΑΡΣΑΛΩΝ). Το συνολικό κόστος κατασκευής και των δύο τμημάτων της Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προσδιορίζεται στα 213.068.430,80€.

Back to top button