Γενικές ΕιδήσειςΠολιτικά,Φάρσαλα

Ομόφωνα πέρασαν τα 18 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων

Ομόφωνα πέρασαν τα 18 θέματα του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων (17/10) στην 20η συνεδρίαση για το 2019.

Αναλυτικά τα θέματα:

Συμπλήρωση – Τροποποίηση της αριθμ. 209/2019 ΑΔΣ σχετικά με τη Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής, με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Φαρσάλων».

Συμπλήρωση -Τροποποίηση της αριθμ. 210/2019 ΑΔΣ σχετικά με τη Συγκρότηση Δ.Σ. και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής, με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Φαρσάλων».

Έγκριση αποδοχής ποσού 11.780,00€ από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.), για τη χρηματοδότηση του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Έγκριση αποδοχής ποσού 59.750,24€ από το ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων αδέσποτων ζώων» συνολικού προϋπολογισμού ποσού 410.000 € στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» , στη με αριθμό πρωτοκ. 42256/03-06-2019  πρόσκληση του Υπουργείο Εσωτερικών και έγκριση της μελέτης.

Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: « Δημιουργία βρεφικού σταθμού (2 μηνών έως 2,5 ετών) Δήμου Φαρσάλων» και έγκριση της μελέτης.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «EΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ».

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ».

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων της οδού Κανάρη».

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και διασύνδεση της πλατείας Τ.Κ. Ναρθακίου έως την εκκλησία».

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για της «Υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη στερέωση και αποκατάσταση τμημάτων των τειχών και των πυλών της Ακρόπολης του Κάστρου των Φαρσάλων».

Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των πρόσθετων πράξεων του με αριθμό 10.018/29-07-2019 Δανειστικού Συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα του Δήμου Φαρσάλων».

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών – (υπ’ αριθ. 49 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 12.12.2015 (ΦΕΚ 174//Α15.12.2015).

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης και καθορισμού ύψους αυτής, στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 και άρθρο 92 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, παρ. 4 του άρθρου 1 ΚΥΑ 11836/17.04.2018.

Λήψη απόφασης για λύση ή μη σύμβασης εκμίσθωσης τμήματος του Κοινοτικού Καταστήματος, της Τ.Κ. Κοινότητας Υπέρειας (αίτηση Καλφόγλου Γεωργίου του Κων/νου).

Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Αθηνάς 27 (αίτημα Τουτουντζή Ν.).

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης θέσεων στάθμευσης σε επαγγελματίες ιατρούς και ιατρικά εργαστήρια στην πόλη

Απών από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης ήταν οι κ.κ. Άρης Καραχάλιος, Βασίλης Πατσιούρας και Βαγγέλης Κατσιαούνης.

Πηγή: “Πρώτος Τύπος” – Έντυπη Έκδοση

Back to top button