Front PageΓενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Νέες υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Φαρσάλων

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Φαρσάλων έχει αναλάβει πλέον μία σειρά νέων αρμοδιοτήτων. Για τις υπηρεσίες αυτές αλλά και την εν γένει λειτουργία του Κέντρου, ενημερώθηκαν ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου και η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή κατά την επίσκεψή τους στο ΚΕΠ.

Όπως εξήγησε η προϊσταμένη του ΚΕΠ του Δήμου Φαρσάλων κ. Ιωάννα Κορλού, «στο πλαίσιο της ακόμη ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Φαρσάλων, πλέον οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν για μία σειρά επιπρόσθετων υπηρεσιών. Έτσι, μέσα στη δυσμενή συγκυρία της πανδημίας όπου οι μετακινήσεις είναι ακόμη πιο δύσκολες, μπορεί κάποιος να διευθετήσει περισσότερα ζητήματα με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για τον ίδιο. Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και η διασύνδεση με διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες, καθιστούν ολοένα και περισσότερο τα ΚΕΠ, σε κομβικά σημεία εξυπηρέτησης από ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και προπαντός φιλικό μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης».

ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ότι αφορά τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει πλέον το ΚΕΠ του Δήμου Φαρσάλων, αυτές είναι οι εξής:

I. Διεκπεραίωση επικαιροποιημένης διαδικασίας αίτησης υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών ατομικών αιτημάτων ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1066/Β΄/2021 η ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 νέα κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στην παρούσα φάση εξυπηρετείται η Υποβολή Ατομικών Αιτημάτων:

– Οπτικών

– Ειδικής Αγωγής

– Έξοδα Μετακίνησης Θαλασσαιμικών

– Έξοδα Μετακίνησης Αιμοκαθαρούμενων

και δύναται να ενημερώνεται με νέες κατηγορίες αιτημάτων.

II. Διεκπεραίωση διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των ΚΕΠ

Μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 778/τ.Β΄/27-2-2021 η απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης (myKEPlive).

III. Διαδικασία καταχώρισης/μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω των ΚΕΠ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΥΜΣ/Φ.15/10/7173 ΕΞ/12-3-2021, με θέμα: «Διαδικασία καταχώρισης/μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω των ΚΕΠ, στο Ε.Μ.Επ. δύναται να καταχωρηθούν τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο:

α) Αριθμός κινητού τηλεφώνου

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Αριθμός σταθερού τηλεφώνου

δ) Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρης διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής). Η υπηρεσία αφορά τους πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και εντάσσεται στο πλαίσιο μετεξέλιξης των ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.

V. Χορήγηση από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης»

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 14720/2020 (ΦΕΚ 2255/Β’) προβλέπεται ότι η χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου, γίνεται και μέσω των ΚΕΠ, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα, τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου που δύνανται να χορηγούνται από τα ΚΕΠ με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ΕΨΠ, είναι τα ακόλουθα:

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Πιστοποιητικό γέννησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Επιπλέον τα ΚΕΠ μπορούν να εκδίδουν και Βεβαιώσεις εμβολιασμού COVID-19

ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠ

Όσοι πολίτες επιλέγουν τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης, θα πρέπει να θυμούνται ότι η προσέλευση στα ΚΕΠ γίνεται, λόγω των συνθηκών πανδημίας, ΜΟΝΟ με ραντεβού, στο ΚΕΠ της επιλογής τους.

Διαθέσιμη είναι και η πλατφόρμα rantevou.kep.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντεβού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί. Σκοπός είναι να διευκολύνονται να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους στο κατάστημα της επιλογής τους άμεσα και με ακρίβεια, αποφεύγοντας ταλαιπωρία και συνωστισμό, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η πλατφόρμα αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet. Για τη νόμιμη μετάβαση στο ΚΕΠ, μετά την οριστικοποίηση του ραντεβού ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων ραντεβού ή και της παραλαβής του σχετικού αποδεικτικού με e-mail, εφόσον έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα για την πανδημία το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 07:30-15:30.

Η επίσκεψη γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ. Για τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού χωρίς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα της επιλογής τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Οι πολίτες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και online για μια σειρά αιτημάτων, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη:https://www.gov.gr

ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης, από υπάλληλο του κεντρικού ΚΕΠ, ΚΕΠ 0447 Φαρσάλων, μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής τους ή απλή διοικητική πληροφόρηση, μετά την ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα myKEPlive του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενημερώνονται οι πολίτες ότι από τις 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία και βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 32821/20-11-2020 εγγράφου του Υπ. Ψηφιακής

Διακυβέρνησης (ΔΥΜΣ/Φ.5/38), το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-15:30

Ώρες Υποδοχής Κοινού: 07:45 – 15:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Φαρσάλων

Κεντρικό ΚΕΠ 0447 Φαρσάλων (Πατρόκλου 1 Φάρσαλα)

Τηλ.: 2491350601-2-3

Τηλ.: προϊσταμένης: 2491028040 e-mail: d.farsalon@kep.gov.g

ΚΕΠ 0248 ΔΕ Πολυδάμαντα (Βαμβακού Φαρσάλων)

Τηλ.: 2491350307-8

Τηλ.: προϊσταμένης: 2491028040 e-mail: d.polydamanta@kep.gov.gr

Επιπλέον επισκεφθείτε: Tην κεντρική σελίδα των ΚΕΠ, http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ για κάθε περαιτέρω πληροφορία για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω ΚΕΠ.

Back to top button