Front PageΕιδήσειςΠολιτικάΠολιτικά,Φάρσαλα

Κ. Αγοραστός στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Σε τελικό στάδιο οι μελέτες ωρίμανσης του οδικού άξονα Λάρισα-Φάρσαλα

Για την εξέλιξη των μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, που ολοκλήρωσε και εκπονεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας  με στόχο την ωρίμανση   του έργου κατασκευής  του νέου οδικού άξονα  Λάρισας- Φαρσάλων ενημέρωσε  το Περιφερειακό Συμβούλιο ο  Κώστας Αγοραστός.

Απαντώντας σε επερώτηση  που κατατέθηκε στη Συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  διευκρίνισε τα εξής:

«Ο άξονας Ε.Ο Λάρισας – Φαρσάλων  είναι έργο Εθνικού Επιπέδου    (ΔΜΕΟ /οικ/2056/17-3-2008 ) και γι αυτό η  αρμοδιότητα εκπόνησης μελέτης και κατασκευής του έργου ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Ε.Ο  Λάρισας – Φαρσάλων  ανήκει στο Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο της  χώρας και στο πλαίσιο  του εφικτού και των αρμοδιοτήτων της   η Περιφέρεια  Θεσσαλίας  συντηρεί  την οδό με ασφαλτικές εργασίες ,  διαγράμμιση , καθαρισμό ερεισμάτων, σήμανση  κτλ., σε  μεγάλο ποσοστό από το συνολικό ποσό των  συντηρήσεων της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατασκεύασε κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης των Φαρσάλων.

Η υπάρχουσα κατάσταση της οδού δεν ανταποκρίνεται τόσο στους κυκλοφοριακούς φόρτους, όσο και στους νέους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας και  απαιτείται   βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπως διαπλάτυνση της οδού, σήμανση και ασφάλιση, δημιουργία παρακάμψεων  των οικισμών,  διαμόρφωση  ισόπεδων  κόμβων   για την πρόσβαση των οικισμών και κατασκευή παράπλευρου δικτύου για την εξυπηρέτηση των αγροτικών οχημάτων. Η ανάγκη συνεπώς βελτίωσης των χαρακτηριστικών της οδού είναι επιτακτική. Για την κατασκευή ενός νέου έργου, όπως είναι η  βελτίωση του άξονα της Ε.Ο Λάρισας – Φαρσάλων  απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη με περιβαλλοντικούς όρους για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει την ευθύνη για τη μελέτη του έργου, όχι για την κατασκευή» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης .

Ενέργειες  της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ωρίμανση του έργου

-H μελέτη με τίτλο: « Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο Λάρισας – Φαρσάλων » εκπονήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  με σύμβαση μελέτης από 27-8-2009. Λόγω του ότι η εξέλιξη της μελέτης για χρόνια παρέμεινε στάσιμη, κατόπιν ενεργειών της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα επίβλεψης της μελέτης  με απόφαση (αρ. ΔΟΥ/οικ/3131/8-7-2020)  και  Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής  στις 23-7-2020   στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο,  ποσού 1.238.475,15 €

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας αναλαμβάνει τη μελέτη που αφορά τη μελέτη κεντρικής αρτηρίας μήκους 35 χλμ.  από την Παράκαμψη Νίκαιας έως την Περιμετρική των Φαρσάλων. Επειδή όμως  με τη σύμβαση αυτή δεν προέκυπτε πλήρως ώριμο έργο προς κατασκευή διότι δεν περιλάμβανε τη μελέτη του παράπλευρου δικτύου και οριστικές μελέτες Τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, διατέθηκε  από την Περιφέρεια  πίστωση ποσού  1.468.209,69 € για τη δημοπράτηση μελέτης και την ωρίμανση του έργου προς κατασκευή.

Επίσης  η υπόψη μελέτη δεν συμπεριλάμβανε και τα 2,50 χλμ. από την Λάρισα μέχρι την Παράκαμψη Νίκαιας. Για το λόγο αυτό δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μελέτη προϋπολογισμού  349.928,02 €  με τίτλο «Μελέτη Βελτίωσης E.O Λάρισας Φαρσάλων : Τμήμα από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή παράκαμψης Νίκαιας »

Συνοπτικά,  για την ωρίμανση της κατασκευής του έργου   «Βελτίωση του  άξονα της  Ε.Ο Λάρισας –Φαρσάλων» εκπονούνται μελέτες από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 3.056.613ευρώ. 

Η εξέλιξη των μελετών

1.Μελέτη του Υπουργείου: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  από 28/02 /2021 ( συμβατική ημερομηνία περαίωσης  μελέτης )    έχει ολοκληρώσει  το συμβατικό αντικείμενο της  μελέτης  του Υπουργείου   ( σε λιγότερο από 1 χρόνο ) και  προχώρησε στη δέσμευση ζώνης απαλλοτρίωσης  που απαιτείται   για την υλοποίηση του έργου.

2.Η μελέτη «Ολοκλήρωση Μελέτης Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων» εκπονείται με σύμβαση από 30-06-2021  ( με  συμβατική ημερομηνία περαίωσης 30-08-2022). Έχουν ήδη παραδοθεί όλες οι μελέτες ( εκτός του Κτηματολογίου )   στην Υπηρεσία στη συμβατική τους προθεσμία  και η Υπηρεσία βρίσκεται  στη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης τους.

3.Η μελέτη «Μελέτη Βελτίωσης E.O Λάρισας Φαρσάλων : Τμήμα από Ι/Κ Νότιας Παράκαμψης Λάρισας έως αρχή παράκαμψης Νίκαιας » εκπονείται με σύμβαση από 11-01-2021  και συμβατική ημερομηνία περαίωσης 10-08-2022. Βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, ώστε να προχωρήσει μετά στην έγκριση όλων των συγκοινωνιακών μελετών σε στάδιο οριστικής καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τους μελετών.

Συνοπτικά , η Δ/νση Τεχνικών  Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας  από τον Ιούλιο 2020 ( 2  έτη ) έχει ολοκληρώσει τη συμβασιοποιημένη  μελέτη του Υπουργείου ( που εκπονείτο για 11 χρόνια ), έχει δημοπρατήσει 2 νέες μελέτες ( χρόνος δημοπράτησης 1 έτος ) και τυπικά τις έχει ήδη ολοκληρώσει σε 1 χρόνο  (έλεγχος και έγκρισης  αυτών)  και μάλιστα εν μέσω  των προβλημάτων της πανδημίας  COVID -19 ( τηλεργασία, άδειες για νοσηλεία  και στην Υπηρεσία αλλά και  στα μελετητικά γραφεία).

Επίσης η Υπηρεσία με  στόχο την αποσαφήνιση ύπαρξης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι ανάγκη να μετατοπιστούν ( είναι απαραίτητο στοιχείο για την εξασφάλιση πίστωσης μετατόπισης σε κάθε ένταξη έργου)   προχώρησε σε αποστολή εγγράφων προς του κάτωθι φορείς :

  1. ΔΕΔΕΗΕ/ΔΠΚΕ/ Περιοχή Λάρισας (έγγραφα 54471/10.02.2022 & 60784/15.02.22)
  2. Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες (έγγραφο 497163/16.12.2021)
  3. ΕΔΑΘΕΣΣ (έγγραφο 496128/15.12.2021)
  4. ΔΕΣΦΑ (έγγραφο 496116/15.12.2021)
  5. Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, Κιλελέρ & Φαρσάλων (έγγραφο 499843/17.12.2021)
  6. Εναλλακτικούς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Rural Connect, Wind, Forthnet, Vodafone – έγγραφο 497183/16.12.2021)

Έως σήμερα ανταποκρίθηκαν / απάντησαν για το τμήμα Λάρισα – Αρχή Παράκαμψης Νίκαιας η Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες (προϋπολογισμός 157.414,33 €) και η Wind (προϋπολογισμός 157.414,33 €).

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ήδη κάνει  ενέργειες για την εξεύρεση χρηματοδότησης  κατασκευής του μεγάλου οδικού έργου, προτείνοντας την ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης από 12/10/2020, με προεκτίμηση κόστους.

Back to top button