Γενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Αναβαθμίζεται ενεργειακά και με καινοτόμες τεχνολογίες το Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου θα προχωρήσει ο δήμος Φαρσάλων μετά την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα να εντάξει την πράξη «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Πρότυπο Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα» στο Budget Heading «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» στο Πρόγραμμα «GR-Energy».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν 13 προτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Η πρόταση του Δήμου Φαρσάλων κατέχει την 6η θέση στις 13 θετικά αξιολογημένες προτάσεις πανελλαδικά. 

Ο Δήμος Φαρσάλων μέσω της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Πρότυπο Κέντρο Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα” θα προχωρήσει στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο Πολιτιστικό Κέντρο της περιοχής. 

Το αντικείμενο της Πρότασης είναι πολυσύνθετο και περιλαμβάνει την ενσωμάτωση καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών στην κτιριακή υποδομή του Πολιτιστικού Κέντρου με σκοπό την αναβάθμιση του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β+. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνοδεύονται από την εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος καταγραφής μετρήσεων και περιβαλλοντικών μεγεθών.

Παράλληλα με τις κτιριακές παρεμβάσεις η Πρόταση – Πράξη περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση της Πράξης και δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της με έμφαση στον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Ειδικότερα η Πράξη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υπό – έργα:

Υπό – έργο 1: «Προμήθεια και Εγκατάσταση των Ενεργειακών Τεχνολογιών στο Πολιτιστικό Κέντρο» το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στην κτιριακή υποδομή του Πολιτιστικού Κέντρου με στόχο την αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β+ και την δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων με σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα.
  • Τοποθέτηση μόνωσης στο δώμα του κτιρίου.
  • Τοποθέτηση μόνωσης στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου.
  • Αντικατάσταση Συμβατικών Φωτιστικών με Λαμπτήρες Τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση Συστήματος καταγραφής ενεργειακών καταναλώσεων BEMS.
  • Εγκατάσταση Επιδεικτικών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με Φωτοβολταϊκά (Φ/Β).
  • Εγκατάσταση σύγχρονων ηλιακών στεγάστρων.
  • Εγκατάσταση επιδεικτικών παρεμβάσεων ΑΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου.

Υπό – έργο 2: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο» το οποίο θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σύγχρονου και έξυπνου συστήματος που θα είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή μετρήσεων και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή περιβαλλοντικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία, κτλ.), ενεργειακών μεγεθών του κτιρίου και της παραγωγής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Υπό – έργο 3: «Πρότυπες Δράσεις για την Διάχυση των Αποτελεσμάτων της Πράξης στην Κεντρική Ελλάδα» Θα περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας και διανομή έντυπου και προωθητικού υλικού.

Υπό – έργο 4: «Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης της Πράξης και την Πιστοποίηση των Αποτελεσμάτων της Πράξης» το οποίο θα περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Φαρσάλων στην διενέργεια διαγωνισμών, στην διαχείριση της Πράξης, στην παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης των παρεμβάσεων και στην πιστοποίηση ενεργειακών αποτελεσμάτων.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 708.908 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Με αφορμή την ένταξη του παραπάνω έργου στο χρηματοδοτικό εργαλείο, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τόνισε τα εξής: «Κάνουμε σημαντικά βήματα προς την αξιοποίηση πράσινων μορφών ενέργειας, αλλά και «έξυπνων» τεχνολογιών που έρχονται αφενός να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ως κοινωνία, αλλά και να προστατέψουν το περιβάλλον που είναι επίσης ένα μεγάλο ζητούμενο. Ως δήμος θα συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας, της πράσινης ανάπτυξης και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. Ευχαριστώ δημόσια τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα για την απόφασή του να εντάξει το έργο μας προς χρηματοδότηση».

Back to top button