Γενικές Ειδήσεις

Έναρξη προγραμματισμού ραντεβού στα τακτικά ιατρεία του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων

Το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων ενημερώνει τους πολίτες, ότι μετά από σχετική οδηγία της 5ης Υ.ΠΕ, ξεκινάει από σήμερα η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του Κ.Υ.Φαρσάλων, βάσει ραντεβού, τηρουμένων των απαραίτητων προϋποθέσεων προστασίας.

Τα ραντεβού θα κλείνονται τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο του Κ.Υ.Φαρσάλων (2491350000).

Η συνταγογράφηση θα συνεχίσει να πραγματοποιείται και αυτή τηλεφωνικά (άυλη για όσους διαθέτουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή smartphone).

Για λόγους προστασίας (διαλογή), η είσοδος των ασθενών θα εξακολουθ

Back to top button